بازدید:
تاريخ : 1395/10/13
ری یافته ز تربت پاکت خط امان    آورده سر فرود به خاک تو آسمان
میلاد با سعادتت مبارک